Uprawnienia

InsERT - Programy dla firm!

ds1Tytuł Dyplomowanego Serwisanta firmy InsERT jest nadawany po przejściu specjalistycznych szkoleń prowadzonych przez producenta, oraz potwierdzenie nabytej wiedzy i umiejętności egzaminem. Co rocznie niezbędne jest weryfikowanie posiadanej wiedzy poprzez odbycie cyklicznego szkolenie, oczywiście kończonego egzaminem.

Tytuł taki zapewnia klientom pewność, że serwisant, który go posiada, jest w stanie zapewnić fachową pomoc z produktów InsERT.

Autoryzowany Odsprzedawca Produktów Edukacyjnych
AER firmy Microsoft.

microsoftDziękujemy za zaangażowanie w pracę Autoryzowanego Odsprzedawcy Produktów Edukacyjnych firmy Microsoft.

Praca ta pomaga uczniom, studentom i nauczycielom na całym świecie w pełni wykorzystywać ich potencjał dzięki kreatywnym rozwiązaniom ICT. Uzyskanie tego certyfikatu dowodzi posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia niezbędnych do zapewnienia Klientom wysokiej jakości usług i wyróżniania się na tle konkurencji.

Intel - Technology Provider

intel-1